טיפים :

שעוני מטוטלת:
 

בשעת העברת השעון ממקום למקום חובה להסיר את המטוטלת.
את המטוטלת יש להחזיר רק לאחר השבת השעון למקומו הקבוע.
 

לאחר תלית השעון (שעון קיר) או הנחתו (שעון מדף) יש לאזן את השעון ע"י שמיעה,
תקתוק השעון צריך להשמע שווה לשני הצדדים (מטרונום).
 

בהעדרות של שבוע או יותר מהבית יש להפסיק את פעולת השעון ע"י עצירת המטוטלת.
 

דיוק השעון:
 
כשהשעון ממהר - יש להוריד את מרכז הכובד של המטוטלת בעזרת 'אום' הכיוון
                            הממוקמת מתחת למטוטלת.
כשהשעון מפגר - יש להרים את מרכז הכובד.
 

כיוון השעון לשעה הרצויה:
 
בשעונים מצלצלים יש לכוון את השעון ע"י הזזת מחוג הדקות בכיוון השעון בלבד,
כל חצי שעה יש לחכות ולהניח לשעון לצלצל (בשעוני 'ווסטמינסטר' יש לחכות כל רבע שעה)
 

מילוי השעון (מתיחת הקפיצים) :
 
יש למתוח את הקפיצים עד הסוף, קפיץ לא ישבר ממתיחת יתר, אך השעון עלול לפגר ו/או
לעצור ממתיחת חסר.
 

שעונים עתיקים - שלא נמצאים בשימוש יש  להפעיל לפחות אחת לשלושה חודשים
כדי לשמור על חומרי הסיכה.
 

שעונים מכניים -
עתיקים או חדשים חיבים לעבור אחת לחמש שנים ניקוי והחלפת שמנים (ע"י שען)
כדי למנוע שחיקת צירים ותותבים.
 

אין להפעיל שעון שהושבת למספר שנים ללא ניקוי והחלפת שמנים וזאת כדי למנוע נזק בלתי הפיך.
 

אין לשמן שעונים בעזרת שמני סיכה נפוצים כמו WD-40 ודומיהם, וכמו כן שמני מאכל לסוגיהם.
הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך.
 

שעונים אלקטרונים (המופעלים ע"י סוללות):
 

יש להסיר את הסוללה כשהשעון מפסיק לעבוד כדי למנוע נזילת חומצה לתוך מנגנון השעון.
הסרת הסוללה בשעוני יד שלא נמצאים בשימוש תתבצע ע"י שען.