חנות השעונים - בית המלאכה :חנות השעונים שעברה לאחרונה מרחוב הרצל למשכנה החדש
ברחוב הקישון 60 -פינת פלורנטין בתל אביב
שומרת על צביונה היחודי ומשמשת כבית חם לאספני שעונים מכל רחבי הארץ